Ściągnij budżet ze strony gminy

Budżety gmin są informacją publiczną i muszą być dostępne dla każdego. Najłatwiej znaleźć je na Biuletynie Informacji Publicznej Twojej gminy.

Zaprojektuj swoją mapę

Dzięki generatorowi map wydatków możesz przedstawić w formie graficznej wydatki gminy. Poszczególne elementy mapy możesz dowolnie edytować, aby dostosować ją do swojego pomysłu.

  Rozpocznij już teraz

Generuj mapę

Po stworzeniu mapy wydatków swojej gminy, wysyłasz ją do naszych ekspertów. W ciągu 3 dni otrzymasz sprawdzoną mapę, którą możesz wydrukować, zamieścić na stronie internetowej lub portalach społecznościowych.

Zobacz krótki film o tym, jak stworzyć swoją pierwszą mapę wydatków.


Klub Jagielloński jest nowoczesnym stowarzyszeniem o 25-letniej tradycji, zrzeszającym głównie studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych całej Polski. Misją naszej działalności udzielenie odpowiedzi na pytanie - jakiego patriotyzmu potrzebujemy? Nie "kim jesteśmy", ale "kim mamy być". Postawa, którą chcemy kształtować, to nowoczesny patriotyzm. Nowoczesny patriotyzm, który stara się budować Klub Jagielloński, ma dwa nierozłączne bieguny, z których pierwszy stanowi identyfikacja z historycznym i kulturowym dziedzictwem naszych przodków, zaś drugi to nieustające dążenie do rozwoju cywilizacyjnego Polski. Tym samym widzimy, że patriotyzm dzisiejszych czasów jest: zespoloną parą tradycji i modernizacji. Trzy filary Klubu, które stanowią działalność ekspercka, programy projektowe i kwartalnik "Pressje", tworzą nowoczesny patriotyzm przyszłości, oparty na wiedzy czerpanej z analiz, na działalności społecznej i edukacyjnej, tworzeniu nowej płaszczyzny debaty intelektualnej.

Więcej na kj.org.pl


Ośrodek Studiów o Mieście jest przestrzenią spotkania liderów danego miasta na rzecz jego dynamicznego rozwoju. Jest miejscem, gdzie myśli się o ambitnych projektach w sposób podmiotowy, twórczy, bez powielania utartych schematów. Naszą wizją przyszłości miast w Polsce jest oparcie ich rozwoju na trzech kapitałach: ludzkim (jak zatrzymać i przyciągnąć kolejnych liderów miejskich oraz rozwijać zasoby wiedzy?); społecznym (jakie mechanizmy wprowadzać, by obywatele mieli realny wpływ na życie miasta?); gospodarczym (jak wzmacniać potencjał gospodarczy miasta?). Formuła naszej działalności opiera się o prace badawczo-analityczne (think-tank), współpracy ze środowiskami działającymi w polskich miastach (sfera społeczna) oraz formowaniu nowych elit lokalnych.

OSOM działa w Krakowie, Łodzi, Częstochowie, Gliwicach i Nowym Sączu

Więcej na osom.org.pl


 

Partner główny:

 

 Kontakt

Ośrodek Studiów o Mieście
Rynek Główny 34
Pałac Spiski, III piętro
31-010 Kraków
 Tel/fax: 12 429 02 73
 Tel.: 733 331 471
 osom.org.pl
 osom@osom.org.pl